รวบรวม บทความ ความรู้ ที่เกี่ยวกับชีวิต สังคม และ ธรรมะ

Screenshot - 11_3_2024 , 15_15_40
ยักษ์ที่ไม่ปรับตัว ก็ล้มได้
-บางองค์กร ก็ถูกยกให้เป็น ยักษ์ใหญ่ หรือ เป็นช้างบิน แต่ ทั้ง ยักษ์ และ ช้าง จะเคลื่อนตัวช้า และ ถ้าไม่ปรับตัว ก็ล้มได้ครับ -ตัวอย่างในวงการ ธุรกิจ ที่ถูก...
Screenshot - 5_3_2024 , 9_09_35
นิทาน "ยายกะตา" ภาคงานบริหาร
-ต่อเนื่องจากนิทาน ยายกะตา ปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า ที่เล่าไป ว่า เป็นการสอนเรื่อง อิทัปปัจจยตา ซึ่งเป็นธรรมะพื้นฐาน ที่อธิบายเรื่อง ความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี...
Screenshot - 3_3_2024 , 9_39_54
ยายมา ยายด่า ตามา ตาตี
-ได้มีโอกาสฟังท่านพุทธทาส บรรยายธรรม และ ยกเรื่อง “ยายกะตา” ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็ก มาเล่าให้ฟัง.. ท่านเทียบเรื่องนี้ กับ ธรรมะสำคัญคือ อิทัปปัจจยตา...
Screenshot - 16_12_2023 , 6_10_01
การบริหารการศึกษา สำคัญมาก
-เวลาขึ้นเครื่องบิน แล้ว เครื่อง Delay ต้อง รอ ต้องเปลี่ยน flight … เดินทาง ไปไม่ทันประชุม ไม่ทันต่อเครื่อง ต้อง hang out โดยไม่ได้เตรียมตัว …...
Screenshot - 15_12_2023 , 7_40_02
จับคู่ครู สร้างคน
-เรารู้ว่า ครูดี สร้างคนดี ครูที่สามารถ ชี้แนะ, กลั่นกรองความรู้ที่ถูก, ใช้งานได้ Feedback ให้รู้ว่า วิธีการที่ลูกศิษย์ใช้อยู่ในการหาความรู้หรือทำงาน เหมาะสมกับ...
Screenshot - 14_12_2023 , 5_22_34
สร้างคน ต้อง สร้างครู
-ปัญหาของประเทศ ที่น่าเป็นห่วง ไม่ใช่แค่ ค่าวัดความสามารถในการเรียนเปรียบเทียบระดับโลก ที่เรียกว่า PISA ของเด็กไทยต่ำมาก เพราะ นั่น เป็นเพียงมุมมองด้านหนึ่งเท่านั้น...
1 2 3 10

เรื่องชีวิต