หนังสือ น่ารู้

แนะนำหนังสือน่ารู้

สั่งซื้อได้ที่ Sirirajbooks.com

Screenshot - 13_8_2023 , 18_52_49
เมื่อต้องเจ็บป่วย Got Sick
การเจ็บป่วยของคุณพ่อ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า “ยาก” ทีเดียวแม้สำหรับคนที่มีหน้าที่ดูแลการเจ็บป่วยของผู้อื่นเป็นอาชีพ การมีญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด ต้องป่วยหนัก ทำให้ได้เรียนรู้ และ เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติ...
รายละเอียด
Screenshot - 3_8_2023 , 20_38_16
รักในหลวง เรียนรู้สิ่งที่ท่านทรงสอน
-คำที่เราได้ยินกันบ่อยๆ คือ ในหลวงไม่ทรงทิ้งประชาชน ท่านเป็นคนละเอียด และ ตั้งใจทำให้ประชาชน ไม่บังคับ ไม่สั่ง แต่ทดลอง ทำให้ดู เมื่อได้ผล จึงเผยแพร่และสอน -จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อถอดบทเรียน...
รายละเอียด
4f3cf9b4-64c9-3988-5710-5e71e967c912 (1)
รอบรู้เรื่อง...eXercise
จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักร่างกายของเรา รู้จักการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ที่สำคัญแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา หนังสือ “รอบรู้เรื่อง…exercise” นี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง...
รายละเอียด
1 2

หนังสือ