เมื่อต้องเจ็บป่วย Got Sick

การเจ็บป่วยของคุณพ่อ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า “ยาก” ทีเดียวแม้สำหรับคนที่มีหน้าที่ดูแลการเจ็บป่วยของผู้อื่นเป็นอาชีพ การมีญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด ต้องป่วยหนัก ทำให้ได้เรียนรู้ และ เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติ ทำให้เราเห็นจุดเล็กๆ ที่บางทีเราก็มองข้ามไป จุดที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ จุดที่ต้องการความร่วมมือ และ สติ ในยามวิกฤต

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน ถึงแม้เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้น แต่เราก็เลี่ยงไม่ได้

-จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อถอดบทเรียน จากประสบการณ์ตรง เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน จะได้เตรียมตัว ไว้พร้อม

-หนังสือเล่มนี้ แจกฟรี หากเห็นว่ามีประโยชน์ ชักชวนให้เผยแพร่ต่อครับ

-ด้วยความขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง

คลิก อ่าน หนังสือ PDF ที่นี่ครับ —>  เมื่อต้องเจ็บป่วย


เมื่อต้องเจ็บป่วย   Got Sick