รักในหลวง เรียนรู้สิ่งที่ท่านทรงสอน หนังสือ PDF ฟรี

-คำที่เราได้ยินกันบ่อยๆ คือ ในหลวงไม่ทรงทิ้งประชาชน ท่านเป็นคนละเอียด และ ตั้งใจทำให้ประชาชน ไม่บังคับ ไม่สั่ง แต่ทดลอง ทำให้ดู เมื่อได้ผล จึงเผยแพร่และสอน

-จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อถอดบทเรียน จากสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ โดยนำแนวทางที่ท่านศึกษา ค้นคว้า จนพบความจริงของแนวทางที่ปฏิบัติ ทำได้จริง ถ่ายทอดสู่คนไทยทุกคน และ ทรงแยบคาย ในการถ่ายทอด ที่ให้ทำ โดยไม่เหมือนการสั่ง แต่เป็นการสอนแบบ พ่อกับลูก ที่ ยกเรื่องราวต่างๆ มาให้ดู และ ทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง … เนื้อหาในหนังสือนี้ เป็นวิธีคิดที่ผมได้เรียนรู้ และ นำมาทดลองปฏิบัติ จึงได้นำมาแบ่งปัน โดยหวังว่า จะเกิดประโยชน์

-หนังสือเล่มนี้ แจกฟรี หากเห็นว่ามีประโยชน์ ชักชวนให้เผยแพร่ต่อครับ

-ด้วยความขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง

คลิก อ่าน หนังสือ PDF ที่นี่ครับ —>  รักในหลวง เรียนรู้สิ่งที่ท่านทรงสอน 


รักในหลวง เรียนรู้สิ่งที่ท่านทรงสอน หนังสือ PDF ฟรี