รวบรวม บทความ ความรู้ ที่เกี่ยวกับชีวิต สังคม และ ธรรมะ

Screenshot - 22_7_2023 , 6_56_52
CHANGE
–การเปลี่ยนแปลงเป็นศาสตร์ และ เป็นธรรมชาติ -ทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเปลี่ยนแปลง มนุษย์ฉลาดมาก พอที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆรอบตัว และ เปลี่ยนแปลงตัวเอง...
Screenshot - 14_7_2023 , 8_50_31
เรามักจะสำคัญตัวเอง มากกว่า ความเป็นจริง
-เชื่อว่าทุกท่านมีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ … เป็นเรื่องดีครับ … แต่ต้องไม่หลงว่า ความสำเร็จนั้น เกิดจากเราเป็นหลัก -มีการศึกษา...
Screenshot - 12_7_2023 , 21_14_32
การออกคำสั่ง หรือ ขอร้อง ไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหา
-ในคลิปวิดิโอ เล่าเรื่อง การแก้ไขปัญหา (ที่นักเรียนหญิง รู้สึกสนุก ชอบ..) ทิ้งรอย ลิปสติก ไว้บนกระจกในห้องน้ำ … เมื่อภารโรง มาปรึกษาผู้บริหาร …...
Screenshot - 19_6_2023 , 9_40_43
ทำอะไรตามใจ คือไทยแท้ ไม่ใช่ประชาธิปไตย
-ในยุคที่ทุกคน ป่าวร้องว่า อยากได้ประชาธิปไตย ขอมีสิทธิ และ ขอให้คนอื่นเคารพสิทธิ ของตนเอง … ผู้ใหญ่ และ ต่อเนื่องไปถึงการสอนเด็ก ให้เข้าใจผิดด้วยการกระทำ...
Screenshot - 28_5_2023 , 12_01_38
ไข่ในขวด
-เรื่องจริง คือ ไข่เข้าไปอยู่ในขวดได้ โดยไม่แตก ทั้งที่ไข่ใหญ่กว่าปากขวด -การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยทำ หรือ เคยทดลองในห้องเรียน …...
Screenshot - 17_5_2023 , 9_35_56
คุณเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่า
-บางที ผมก็ถามตัวเองว่า ผมเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่า… เลยลองถาม Chat GPT เพราะอยากรู้ว่า ข้อมูลทั่วไปจากแหล่งต่างๆในโลกนี้ สรุปว่า คนรุ่นใหม่เป็นอย่างไร...
1 2 3 4 5 9

เรื่องชีวิต