นวดแบบสั่นเฉพาะที่ ลดไขมันใต้ผิวหนัง

-ตอนที่แล้ว เล่าถึงว่า ถ้านวดแบบสั่นทั้งตัว (Whole Body Vibration : WBV) ลดไขมันได้ โดยเฉพาะ ไขมันเลว ในช่องท้อง … แล้ว ถ้านวดแบบสั่น เฉพาะที่จะสามารถลดไขมันใต้ผิวหนัง ในบริเวณที่เราไม่ต้องการได้ไหม เช่น ที่พุง ที่ต้นขา ฯลฯ

-มีการศึกษา ในอาสาสมัคร ประมาณ 40 คน ให้ทำการนวดด้วยเครื่องนวดแบบสั่น บริเวณ ต้นขาข้างหนึ่ง เปรียบเทียบกับต้นขาอีกข้างหนึ่ง ของตนเอง (ที่ไม่ถูกนวด) โดยนวดวันละ 15 นาที วันเว้นวัน และ วัดไขมันใต้ผิวหนังด้วยเครื่องมือวัด  (วัดโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่ไม่ทราบว่า ข้างไหนเป็นข้างที่นวด หรือ ไม่ได้นวด และหาค่าเฉลี่ย) เปรียบเทียบก่อนเริ่มทำการศึกษา กับ หลังจากทำการศึกษา นวดผ่านไปได้ 12 สัปดาห์ พบว่า ไขมันบริเวณ ต้นขา ด้านที่ถูกนวด ลดลง หรือ เพิ่มขึ้นน้อยกว่า อีกข้างหนึ่ง ซึ่งไม่ได้นวด อย่างชัดเจน

-และหลัง 12 สัปดาห์ ทำการซุ่มเลือก อาสาสมัคร ครึ่งหนึ่ง ให้หยุดนวด แต่อีกครึ่งหนึ่ง นวดต่อไป และ นวดทั้ง 2 ข้าง รอจนครบ 24 สัปดาห์ และ วัดไขมันใต้ผิวหนังเปรียบเทียบ อีกครั้ง พบว่า กลุ่มที่หยุดนวด ไขมันเพิ่มขึ้น แต่ กลุ่มที่นวดต่อเนื่อง ไขมันใต้ผิวหนังยังคงลดความหนาลงอีกต่อเนื่อง

-ตรงนี้บอกเราว่า การนวดแบบสั่น เฉพาะที่ สามารถช่วยให้ ปริมาณ ไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังลดลงได้

-ตอนหน้ามาดูว่า มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถ อธิบาย เหตุผลของไขมันใต้ผิวหนังลดลงจากการนวดแบบสั่น หรือไม่ครับ


นวดแบบสั่นเฉพาะที่ ลดไขมันใต้ผิวหนัง