ออกกำลังกายแบบสั่น ลดไขมันได้

(753) November 20, 2023

-เมื่อ 8 ปี ก่อน ได้มีรายงานทางการแพทย์ครั้งแรก เกี่ยวกับ การออกกำลังกายแบบ สั่นทั้งตัว Whole Body Vibration (WBV) ว่าสามารถ ลดไขมันในร่างกายได้

-มีการศึกษาในหนู อายุ 8 สัปดาห์ จำนวน 24 ตัว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้อาหารธรรมดา อีกกลุ่มหนึ่งให้อาหารที่มี ไขมันสูง เมื่อเลี้ยงไปได้ 8 สัปดาห์ ก็สุ่มแบ่งหนู ทั้ง 2 กล่ม ครึ่งหนึ่ง ให้ออกกำลังกายแบบสั่น บนเครื่อง สั่น ด้วยความถี่ 25 Hz นาน 15 นาที วันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์  … มีการเปรียบเทียบ น้ำหนัก ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน Cholesterol, Triglyceride ในเลือด ทุกๆ สัปดาห์ และ เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษา ทำการผ่าตัด เพื่อ วัดขนาด และ จำนวนของ ไขมันเลว (ไขมันสีขาว White adipose tissue) ในช่องท้องของหนู

-ผลการศึกษาพบว่า หนูที่ออกกำลังกายบนพื้นสั่น มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า น้ำตาลในเลือดต่ำกว่า ไขมันในเลือดน้อยกว่า ทั้ง Cholesterol และ Triglyceride รวมถึงพบว่า ไขมันเลว ในช่องท้อง มีขนาดเล็กว่า และ จำนวนน้อยกว่า กลุ่มที่ออกกำลังกายปกติ และ ความแตกต่างนี้ ยิ่งเห็นได้ชัด ในกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง … (หนูที่ออกกำลังกายแบบสั่น ถ้ากินอาหารไขมันสูง ก็ยังพบว่า มีน้ำตาล ไขมัน และไขมันเลวในช่องท้อง มากกว่า หนูที่กินอาหารปกตินะครับ)

-จากการศึกษานี้ พบว่า การออกกำลังกายบนพื้นสั่น ช่วยลดน้ำตาล และ ไขมัน ในเลือดได้ และ ลดปริมาณ ไขมันเลวในช่องท้องได้ จึงเป็นหนึ่งในวิธีการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมได้ …อธิบายตามหลักการแพทย์ ว่า ขณะที่มีการออกกำลังกายบนพื้นสั่น กล้ามเนื้อ เกือบทุกส่วนของร่างกาย ต้อง พยายาม ทรงตัว เพื่อให้ เราทรงตัวอยู่ได้ จึงเหมือนการเพิ่ม การใช้พลังงาน และ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จัดเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งได้ด้วย … ในชีวิตประจำวัน เวลา ขึ้น เรือ ขึ้นรถประจำทาง ขั้นรถไฟฟ้า ก็คล้ายๆกัน นะครับ เราเหมือนถูกเขย่าอยู่ตลอดเวลา (แต่ถ้านั่ง ก็ช่วยได้น้อยหน่อยนะครับ)

-อย่างไรก็ดี การศึกษานี้บอกเราว่า ออกกำลังกายยังไงก็ตาม หาก ยังกินอาหารไขมันสูงอยู่ ก็ช่วยไม่ได้นะครับ


ออกกำลังกายแบบสั่น ลดไขมันได้