ทุกอย่างจะปรับตัวเข้าหากัน

“มาด้วยกัน ไปด้วยกัน” เป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติ

-เรามักจะเห็นนก หรือ ค้างคาว บินเป็นฝูง ปลาว่ายเป็นฝูง ไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่เหมือนกับมีอะไรมาบังคับ ให้ทุกอย่างอยู่ในทิศทางที่กำหนดไว้ตามธรรมชาติ และ เป็นการกระทำโดยไม่ต้องมีการฝึกฝน หรือ นัดหมาย พอถึงเวลา ทั้งนก ทั้งปลา ก็เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกัน แม้แต่ วัวป่า ควายป่า ฝูงแกะ ฯลฯ สัตว์ จะมีพฤติกรรมที่ไปด้วยกัน เป็นกลุ่มให้เรามองเห็น

-แม้แต่คน เวลา ร้องเพลง เต้นรำ ก็มีการปรับจังหวะเข้าหากัน และ ที่น่าสนใจคือ มีการศึกษาพบว่า มีแนวโน้มที่ ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ใกล้ชิดกัน เช่น ที่ทำงานเดียวกัน หรือ เป็น เพื่อนร่วมหอพัก มักจะมีการปรับระยะเวลาของการมีรอบเดือน ให้มามีรอบเดือนใกล้กันด้วย มากถึงร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่าง … ซึ่ง สิ่งที่เป็นตัวสื่อสาร ให้มีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ยังไม่เป็นที่แน่ชัด ว่าเป็นอะไร แต่ อาจจะเป็นเสียง เป็นกลิ่น หรือ เป็นท่าทาง แต่ ทุกอย่าง เป็นภายใต้ กฎของธรรมชาติ

-ในทางฟิสิกส์ ก็มีการทดลอง ที่แม้แต่ ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ก็มีแนวโน้ม ที่สิ่งต่างๆ จะปรับตัวเข้าหากัน อย่างเช่น การศึกษา การแกว่งของเครื่องให้จังหวะ Metronome

-เรารู้ว่า การแกว่งของ เครื่องให้จังหวะ (Metronome) เป็นสิ่งที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูง เพราะ ในการแกว่ง แต่ละครั้ง จะบอกเวลา ที่แน่นอน และ ใช้เป็นเครื่องกำกับ ในการเล่นดนตรี … เราคิดว่า มันจะรักษาระยะเวลาในการแกว่งที่คงที่มาก ในหลักเสี้ยววินาที ซึ่ง ก็เป็นจริงตามนั้น เมื่อเราตั้งเครื่องในจังหวะบนพื้นราบ ที่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว .. หากเราเริ่ม เปิดเครื่องให้จังหวะไม่พร้อมกัน มันก็จะไม่พร้อมกัน ไล่ แกว่งไปตามจังหวะตอนเริ่มต้น อย่างคงเส้น คงวา … แต่ ในการศึกษา ที่ดูตาม คลิป vdo ที่ดูได้ผ่าน link และ QR เราจะเห็นว่า เมื่อนำแท่นที่วางเครื่องให้จังหวะหลายๆ อัน ที่เริ่มต้น แกว่ง ไม่พร้อมกัน ไปวางบน ล้อที่เลื่อนได้ เครื่อง Metronome ที่ต่างคนต่างแกว่ง จะมีแรง ส่งไปถึง ฐาน ไม้อันเดียวกัน ซึ่ง ไม่อยู่นิ่ง พอผ่านไปสักพัก จะพบว่า เครื่อง ให้จังหวะทุกอัน แกว่ง ได้พร้อมกัน อย่างพร้อมเพรียง ด้วยจังหวะ และทิศทางเดียวกัน … เป็นปรากฏการณ์ ที่น่าทึ่ง และเหลือเชื่อ

-ในทางสังคม ก็เหมือนกับเครื่องให้จังหวะละครับ คนแต่ละคน เวลาทำอะไร หากอยู่บนพื้นที่นิ่ง อยู่ใน comfort zone ไม่ไปกระทบกับคนอื่น ก็ต่างคนต่างทำ ไม่พร้อมเพรียง แต่ ถ้าหากจำเป็นต้องทำงานด้วยกัน บนสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ที่การกระทำของแต่ละคน จะมีผลกระทบกับคนอื่น … ทุกคน จะค่อยๆ ปรับตัวเข้าหากัน และ ขยับ เคลื่อนที่ ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมๆกัน ในที่สุด … แต่ทั้งนี้ อยู่บนเงื่อนไข ที่ จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกันทุกคน และ การปรับตัวนี้ จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง อย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาหน่อยครับ

-นี่เป็น กฎของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน หาก ปัจจัย หรือ เงื่อนไขถูกต้อง … 


ทุกอย่างจะปรับตัวเข้าหากัน