รอบรู้เรื่อง…eXercise

จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักร่างกายของเรา รู้จักการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ที่สำคัญแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา

หนังสือ “รอบรู้เรื่อง…exercise” นี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เกิดผลดีกับสุขภาพ มีการอธิบายถึงเหตุผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระในหนังสือยังครอบคลุมถึงการเตรียมตัวก่อนการออกลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงภยันตรายต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งไม่เพียงช่วยดูแลสุขภาพตนเอง แต่ยังอาจนำไปสู่การช่วยชีวิตผู้อื่นในยามฉุกเฉิน

คุณหมออดุลย์ไม่เพียงให้ความรู้ในภาคทฤษฎี แต่คุณหมอลงมือปฏิบัติและเห็นผลจากสิ่งที่ลงมือทำ ขอเน้นอีกครั้งว่า การออกกำลังกายใครทำใครได้

ราคาเล่มละ  200 บาท

สั่งซื้อได้ที่ https://www.sirirajbooks.com/th/product/595096/product-595096


รอบรู้เรื่อง…eXercise