ทำไมคอโตก้อนเดียว แต่หมออัลตราซาวด์ บอกว่ามีหลายก้อน

-ผู้ป่วยที่เป็นคอพอกถามว่า ทำไม เห็นคอโตก้อนเดียว แต่พอไปตรวจอัลตราซาวด์หมอบอกว่ามีหลายก้อน

คอพอกเป็นโรคอย่างหนึ่ง ของต่อมไทรอยด์ที่อยู่บริเวณด้านหน้าลำคอ … ตรวจรู้ได้โดยพบว่าก้อนที่โต เคลื่อนขึ้น – ลงตามการกลืน … ซึ่งต่อมไทรอยด์ มีโรคได้หลายอย่าง ทั้งเนื้องอก มะเร็ง และ คอพอก รวมทั้งโรคไทรอยด์เป็นพิษ … แต่โรคที่พบบ่อยที่สุดของต่อมไทรอยด์ คือ โรค คอพอก หรือ คอหอยพอก

-คอพอก อาจจะมีไทรอยด์โดยข้างเดียว (ดูเหมือน ก้อนเดียว) หรือ โตทั้ง 2 ข้าง (เห็นไทรอยด์โตหลายก้อน) ก็ได้ … แต่ในความจริงแล้ว โรคคอพอก มีการโต ของ กลุ่มเซลล์ไทรอยด์หลายๆกลุ่มครับ เพราะสาเหตุของโรคคอพอก คือ ร่างกายรับรู้(โดยต่อมใต้สมอง) ว่า มีปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ ไม่พอใช้ จึงปล่อยสาร TSH มากระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้ทำงานหนักขึ้น กลุ่ม เซลล์ในต่อมไทรอยด์ จึงเร่งทำงานหนัก และ ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากขึ้น โดยที่ในระหว่างที่ฮอร์โมนไทรอยด์ยังไม่ถูกนำออกไปใช้ จะยังขังรวมตัวกันอยู่ในต่อมไทรอยด์ (ดังรูป) ทำให้ ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น ดูจากภายนอกจึงเห็นเหมือนเป็นก้อนเดียวครับ

-เหตุที่มีกลุ่มเซลล์ไทรอยด์โตหลายกลุ่ม เพราะการกระตุ้นจากต่อมใต้สมอง เป็นสารที่มาตามกระแสเลือด เซลล์ไทรยอด์ส่วนไหน รับทราบคำสั่งดังกล่าว ก็ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพิ่มขึ้น และ โตขึ้น .. แต่เนื่องจากความสามารถในการตอบสนองต่อ TSH ไม่เท่ากัน บางอันโตเร็ว บางอันโตช้า บางอันโตมาก บางอันโตน้อย เวลา อัลตราซาวด์ตรวจดู ก็พบส่วนของไทรอยด์โตเป็นหย่อมๆ หลายๆหย่อม แต่ถ้าตัดชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก็จะเห็น เซลล์ไทรอยด์ โตเกือบทุกที่ แต่บางส่วนโตน้อยกว่าที่อื่นมาก จึงยังไม่สามารถตรวจพบในอัลตราซาวด์ครับ


ทำไมคอโตก้อนเดียว แต่หมออัลตราซาวด์ บอกว่ามีหลายก้อน