หนังสือ น่ารู้

แนะนำหนังสือน่ารู้

สั่งซื้อได้ที่ Sirirajbooks.com

a570c8ad-bc89-ad44-d706-619b4a5749d1 (1)
ฝังเข็มกับดุลยภาพบำบัด
ดุลยภาพบำบัด สำคัญสำหรับการแพทย์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อมีการทำงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อระบบอื่นเสมอ เป็นอัตโนมัติ… การฝังเข็มเป็นการหลอกร่างกายด้วยความเจ็บปวด ให้ปรับสู่สมดุลด้วยตัวเองผู้รักษาช่วยเหลือให้การปรับสมดุลขึ้นอย่างเหมาะสมนี้...
รายละเอียด
a6b38cf5-480d-95fc-08b0-628de54adb08
กิน.. อย่างเข้าใจ
“การกินอาหารเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำทุกวัน แต่น้อยครั้งที่เราจะเข้าใจว่า…สิ่งที่เรากินเข้าไป ส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้าง ? หนังสือ “กิน .. อย่างเข้าใจ” รวบรวมวิธีคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกิน...
รายละเอียด
1 2

หนังสือ